Montáž, demontáž, oprava regálov

 Vykonávame montáž, demontáž a opravu rôznych skladovacích systémov. Od policových regálov, paletových regálov a konzolových regálov po systémové steny a kancelárie, viacpodlažné systémy/oceľové plošiny/ a inštaláciu ochranných prvkov.

Taktiež presunutie - presťahovanie skladovacích zariadení.

Môžeme pre vás zabezpečiť vyloženie a manipuláciu materiálu pri dodaní, zabezpečenie vhodných zariadení na montáž pri zohľadnení zákonných zdravotných a bezpečnostných predpisov.

KriWo.eu