Revízia regálov

Kontrolu regálových zariadení musí vykonávať iba kompetentná osoba(v našej firme je to bezpečnostný technik). 

Náš bezpečnostný technik nielenže vykonáva požadované kontroly regálov(podľa normy STN EN 15635), ale aj inak kontroluje stav vášho zariadenia. 

Podľa nariadenia o bezpečnosti práce je zamestnávateľ zodpovedný za bezpečnosť svojich skladovacích zariadení. Regály musia byť skontrolované kompetentnou osobou najmenej každých 12 mesiacov, alebo po každej prestavbe.

Pravidelné kontroly zvyšujú bezpečnosť pri práci, skladovaní a v neposlednom rade znižujú výdavky. 

KriWo.eu