Vjazdový regál/Drive-in

S vjazdovými regálmi dosiahnete mimoriadne efektívne využitie úložného priestoru. Dostupný priestor je optimálne využitý horizontálne aj vertikálne, takže kapacita je výrazne väčšia ako u bežných systémov paletových regálov. Tento typ skladovania paliet je ideálny pre rovnomerne zaobstarané výrobky s vysokou fluktuáciou tovaru.

Vo vjazdových regáloch určitý počet rámov regálov vytvára jazdné pruhy. Vysokozdvižný vozík dopravuje paletu, ktorá sa má uložiť, na požadovanú skladovaciu plochu, ktorú tvoria nosné koľajnice pripevnené k rámu. Skladovanie a vyberanie paliet sa vykonáva podľa princípu "last-in, first-out": posledná uložená paleta sa najskôr vyberie.

KriWo.eu